Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 16 phụ đề tiếng Việt. Bộ phim truyền hình Đức Phật được các diễn viên đẹp người Ấn Độ đóng. Mời quý vị đón xem tập 17 tiếp theo tại đây.
Thái tử Tất Đạt Đa đã đến lúc vua cha Tịnh Phạn và hoàng hậu Ba-xà-ba-đề cho sánh duyên cùng nàng công chúa Ya-du-đà-la con của vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam-lồ. Nhưng bị hoản lại để chiến trận cùng nước kosala....

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 16 Sự giao tranh nơi chiến trường của Vua Tịnh Phạn nước Ca tỳ-la-vệ và vua Ba-tư-nặc nước Kosala.

Sự giao tranh nơi chiến trường của Vua Tịnh Phạn nước Ca tỳ-la-vệ và vua Ba-tư-nặc nước Kosala.