Post: : Admin

Hài nhi về giữa quê nhà
Cờ hoa cung đón chan hòa màu mây
Phật trang nghiêm ngự nơi này
Sen vàng nâng bước mừng Ngài đản sanhPhật về mở lối an lành
Khổ đau lịm tắt dưới cành vô ưu

Ba nghìn năm tiếp còn lưu

Gìn tâm tĩnh lặng bớt ưu não phiền


Vườn Lâm-tì-ni Chùa Văn Qũy, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Vườn Lâm-tì-ni Chùa Văn Qũy, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Sương mai lấp lánh hương thiền

Pháp thân hiển hiện giữa biền bãi quê
Bừng thơm hương lúa bờ đê
Sen thuần khiết nở buông mê nhẹ hều
 
Phật về trong mỗi sớm chiều
Nhìn không phân biệt rác rều là hoa
Phật là bản quán maha
Như  em côi cút như Cha Mẹ già
 
Là bản lai chính nơi ta
Nuôi mầm bi trí mới ra mặt mày


PL 2561-2017

Như Thị Lê Đăng Mành