Post: : Admin

Màu lam biểu trưng cho sự giải thoát, nhẫn nhục. Mục tiêu chung của người học Phật là giác ngộ giải thoát. Tùy vào căn cơ lãnh thọ của từng người mà đức Phật ứng cơ thuyết pháp, nhằm giúp họ giải thoát khỏi biển luân hồi sanh tử.Phật tử nên mang chiếc áo tràng lam

Chiếc áo tràng lam thật đẹp cho người Phật tử, không pha trộn bất cứ màu nào. Phật tử nên mang áo tràng lam không mang áo màu đà.


Nhẫn nhục là hạnh tối quan trọng không chỉ đối với người học Phật mà còn với người chưa quy y Tam bảo. Từ trên ý nghĩa các danh hiệu Phật, Bồ-tát, ta thấy hạnh nhẫn nhục được các Ngài luôn xem trọng. Trong kinh Di giáo, Phật dạy: “Nhẫn nhục là một đức độ cao siêu hơn các đức trì giới và khổ hạnh. Thực hành được đức nhẫn nhục là bậc đại nhân đầy đủ đạo lực”. Cũng trong kinh Ưu-bà-tắc, phẩm Nhẫn nhục, Phật dạy: “Nếu có người trí ưa tu nhẫn nhục, người ấy dáng điệu hòa nhã, hằng tươi tỉnh, ưa vui cười, mọi người trông thấy đều hoan hỉ, nhìn không biết chán”. Trong gia đình nếu như ba mẹ, anh chị em biết nhẫn nhục với nhau, yêu thương, cha từ con hiếu, trên kính dưới nhường thì gia đình hạnh phúc, yên vui. Ngoài xã hội, nếu mọi người đều biết nhẫn nhục, thông cảm, chia sẻ lẫn nhau thì xã hội bình an. Câu tục ngữ của Việt Nam ta: “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được, thì càng sống lâu”. Cũng từ kinh nghiệm sống mà người xưa có câu nói: “Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay”. Qua đó, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của chữ nhẫn là hết sức to lớn.


Thích Hạnh Phúc