Post: : Admin

Phật tử: Huỳnh Văn Thuận, Tự: Hoàng Như Thuận, Pháp danh: Thiện Hoà - Trưởng Ban Hộ tự Tổ đình Phước Viên, đã mãn duyên trần thế từ trần vào lúc 22h20 ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu (nhằm ngày 03.12.2021).
Phật tử: Huỳnh Văn Thuận, Tự: Hoàng Như Thuận Pháp danh: Thiện Hoà Trưởng Ban Hộ tự Tổ đình Phước Viên, đã mãn duyên trần thế vào lúc 22h20 ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu (nhằm ngày 03.12.2021).

PHẬT TỬ HOÀNG NHƯ THUẬN TỪ TRẦN Ở TUỔI 65

---------------------------------
Phật tử: Huỳnh Văn Thuận,
Tự: Hoàng Như Thuận
Pháp danh: Thiện Hoà
Trưởng Ban Hộ tự Tổ đình Phước Viên, đã mãn duyên trần thế vào lúc 22h20 ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu (nhằm ngày 03.12.2021).Phật tử: Huỳnh Văn Thuận,
Tự: Hoàng Như Thuận
Pháp danh: Thiện Hoà
Trưởng Ban Hộ tự Tổ đình Phước Viên, đã mãn duyên trần thế vào lúc 22h20 ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu (nhằm ngày 03.12.2021).


CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:
Ngày 01 tháng 11 năm Tân Sửu (04.12.2021):
- 11h00: Nhập liệm
- 11h30: Khai Kinh, Thỉnh Linh, Thành phục
- 12h00 - 17h00: Lễ viếng
- 18h00: Tụng kinh A Di Đà - Tiến Linh
Ngày 02 tháng 11 năm Tân Sửu (05.12.2021):
- 06h00: Cúng trà
- 07h00 - 09h00: Lễ viếng
- 10h00:  Cúng Ngọ - Tiến Linh
- 12h00 - 17h00: Lễ viếng
- 18h00: Tụng kinh Báo ân Cha mẹ - Tiến Linh
Ngày 03 tháng 11 năm Tân Sửu (06.12.2021):
- 06h00: Cúng trà
- 07h00 - 09h00: Lễ viếng
- 09h30: Cúng Ngọ - Thỉnh Linh Yết Gia tiên -
Thỉnh Linh trở về Tổ đình Phước Viên lễ Phật bái Tổ.
- 12h00: Quàng Linh cửu tại Giảng đường Tổ đình
- 14h00: Tụng kinh Tịnh độ - Niệm Phật
- 16h00: Cúng thí thực - Tiến Linh
- 19h00: Lễ Tịch điện Kỳ siêu
- 21h00: Lễ tưởng niệm (nội bộ gia đình)
Ngày 04 tháng 11 năm Tân Sửu (07.12.2021):
- 06h00: Cúng trà
- 8h00: Lễ Khiển điện Di quan đến Nghĩa trang Phật giáo Tân Biên

Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến,
Kính nguyện Hương linh Phật tử Thiện Hoà Hoàng Như Thuận nương oai lực Tam bảo, vãng sanh Lạc quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.


Tổ đình Phước Viên