Post: : Admin

Chùa Thiên Chơn – Thị trấn Định Quán tỉnh Đồng Nai vào tối ngày 03/09/2017, Huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử đã dâng hoa cúng dường Chư Phật, Chư tôn đức Ni, đồng thời tổ chức cài bông hồng cho Phật tử.Để tỏ lòng biết  ơn cha mẹ, các em đoàn sinh cũng đã dâng quà cho mẹ, vả dâng lên những bài cảm niệm sâu sắc nói về công lao cha mẹ.

Phật tử dâng quà lên mẹ cha tại chùa Thiên Chơn

Trang nghiêm và thành kính

Hát mừng Vu lan

Dâng hoa cúng dường

Phật tử dâng quà lên mẹ cha tại chùa Thiên Chơn

Phật tử dâng quà lên mẹ cha tại chùa Thiên Chơn 


Tin, ảnh : Ban Văn hoá Phật giáo – GHPGVN H. Định Quán