Post: : Admin

Cho con thấy: PHẬT TRI ÂM Cho ta thương: PHẬT hiện thân CHA GIÀ Cho uy dũng được ngân nga Cho cây đàn nhị bắc qua độc huyền…Thương ơi! Phật hiện dáng NGƯỜI

Cho xinh cuộc sống; Thêm tươi cuộc đời.
Phật ru câu hát à ơi !
Em nghe tiếng Mẹ, tao nôi dạt dào.
Bóng hình Đức Phật thanh cao
Rộng khơi tuệ giác - Sâu đào từ tâm
Cho thơ BÁT NHÃ thậm thâm
Nâng tình vượt… thế gian âm thường tình.
Phật vào đời, biết mấy xinh
Nuông hoa bụt nở, nâng quỳnh đơm hương
Cho vô thường, hóa diệu thường
Bước chân hiện trú mở đường an tâm.
Cho con thấy: PHẬT TRI ÂM
Cho ta thương: PHẬT hiện thân CHA GIÀ
Cho uy dũng được ngân nga
Cho cây đàn nhị bắc qua độc huyền…
Không sinh không diệt uyên nguyên
Không dơ không sạch… tinh truyền MỘT NGÔI
Phật về hiện bóng trong TÔI
Để nhân thân vượt luân hồi ĐẢN SINH.
Thương ơi! Phật của CHÍNH MÌNH
Tự thân vốn có - nhọc tìm đâu xa.
Ngọc NHƯ Ý có trong tà
Ơi em ÁO LỤA thướt tha đường về…


HẠNH PHƯƠNG - HOÀNG KIM BÍNH

Ấp Suối Cát 1 xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai