Post: : Admin

Trong lịch sử tồn tại của mình, Phật giáo chưa bao giờ sống trong môi trường có nét giống với những gì chúng ta thấy ngày hôm nay khi công nghệ đã kết nối thế giới đến mức hình thành khái niệm “phẵng” trong thực tế. Tất nhiên thế giới phẵng không chỉ ảnh hưởng đến Phật giáo song ở đây xin chỉ nói về Phật giáo.Thế giới phẳng khiến tư tưởng và sinh hoạt Phật giáo giao thoa với hết thảy, và sự quảng bá tư tưởng Phật giáo bùng nổ. Một con trẻ ở Châu Mỹ dễ dàng thông qua mạng tiếp cận Đạo Phật không khác nhiều cách mà tổ tiên cậu phải hành hương gian nguy đến Á Châu ngày trước để tầm Đạo. Nhưng cũng chính thế giới phẳng đạt Phật giáo trong sự va đập chưa từng có, xóa hết mọi vách ngăn để những khác biệt chạm nhau, chuyện này cũng chưa có tiền lệ trong lịch sử.

Phật giáo và thế giới phẳng

Phật giáo và thế giới phẳng

Thực tế như người ta thấy ở những nơi mà chức sắc Phật giáo cùng Phật tử chủ động được trong môi trường phẳng, Đạo Phật ở chốn ấy phát triển vượt bực. Và ở những nơi sự chủ động không có, ngược lại, Phật giáo lùi bước hay ẩn tàng, điều này xuất hiện ngay ở VN- trên Tây Nguyên. 

Như người ta thường nói cái gì cũng có hai mặt, thuận lợi với hoằng pháp lan tỏa tư tưởng Phật giáo trong thế giới phẳng rất lớn bên cạnh thách thức- như đã nói. Chưa bao giờ người ta chứng kiến sự nhảy vọt về số lượng Phật tử và người có thiện cảm với Đạo phật trong trí thức và giới trẻ như ngày hôm nay, xuất phát từ yếu tố công nghệ, do thế giới phẳng. Và so đi xét lại, thuận duyên lớn hơn nghịch duyên, đáng mừng.

Vấn đề xứng đáng được các học giả và bậc uyên thâm trong Đạo đầu tư nghiên cứu sâu và thú vị.

Thành Công