Post: : Admin

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận thông báo tổ chức Đại Giới đàn Đức Tạng - 2016, thời gian: từ ngày 8-11 tháng 9 năm 2016 (nhằm ngày 08-11 tháng 8 năm Bính Thân). Địa điểm nhận Hồ sơ: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, số 56 đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  Phật giáo tỉnh Ninh Thuận sắp tổ chức đại giới đàn Đức Tạng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỈNH NINH THUẬN                                                                              Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
                   BAN TRỊ SỰ                                                                                                         --–¬—--
                -----oOo-----                                                                                                         
           Số: 038 TB /BTS.NT                                                                   Ninh Thuận, Ngày 07  tháng 04 năm2016
            
THÔNG BÁO
V/v - Tổ chức giới đàn “ĐỨC TẠNG - 2016”
------------------------
                Kính gởi: -Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
                                - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, Thành phố tỉnh Ninh Thuận
                                - Chư tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh Ninh Thuận
 
       Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự TW-GHPGVN, chương VII, điều 31, 32, 33, 34, 35 và 36 quy định về tổ chức Giới đàn.
      Căn cứ công văn số 041/CV.HĐTS, ngày 25-01-2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Giới đàn ĐỨC TẠNG – 2016.
        Căn cứ công văn số: 958/ SNV-BTG ngày 05-4-2016 của Sở Nội Vụ - Ban Tôn Giáo Tỉnh Ninh Thuận V/v chấp thuận Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh tổ chức Đại giới Đàn Đức Tạng.
       Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Giới đàn  Đức Tạng 2016 như sau:
I . ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI :
          1. Giới tử có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại tỉnh Ninh Thuận
          2. Giới tử không có hộ khẩu tại tỉnh Ninh Thuận, nhưng là Tăng- Ni sinh Trường Trung Cấp Phật Học thì phải có giới thiệu của Ban Giám Hiệu.
          3. Giới tử không có hộ khẩu, không là tăng- ni sinh  tại tỉnh Ninh Thuận, nếu có nhu cầu thọ giới phải được Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh/ thành (nơi có hộ khẩu thường trú) giới thiệu và ý kiến của Ban Tôn Giáo- Sở Nội Vụ nơi cư trú. (nếu gặp khó khăn liên hệ Ban tổ chức Giới đàn giúp đỡ).
          4. Giới tử xin thọ giới TỲ KHEO- TỲ KHEO NI :
          - Phải hội đủ các quy định theo điều 34, chương VII- Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN.
          - Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).
          - Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
          - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          - Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 2 năm và được Trung Ương GHPGVN cấp chứng điệp thọ giới.
          - Có trình độ Trung cấp Phật học, Phổ Thông Trung Học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
     Đặc biệt giới tử trên 60 tuổi đến 70 tuổi trí hóa còn minh mẫn sáng suốt có nhu cầu thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, phải dự thi khảo hạch đầy đủ, phải thuộc (Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn, Lăng nghiêm) và 04 bộ luật Trường hàng (các Thiền viện chỉ cần thuộc Hồng Danh và Lăng Nghiêm). Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.
     Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống của Hệ phái, nhưng phải hội đủ các quy định tại mục 1 đến mục 6 điều 34 Nội quy Ban Tăng sự.
     Đối với Tăng, Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.
-          Phải trúng tuyển kỳ khảo hạch của đàn giới
          5. Đối với giới tử thọ Sa di, Sa di Ni :
          - Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.
          - Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
          - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          - Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia, tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
           - Giới tử trên 60 tuổi miễn khảo hạch, nhưng phải thuộc 02 thời công phu và 02 bộ luật Trường hàng. Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.
          - Thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.
          - Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.
          6. Đối với giới tử thọ Thức xoa Ma na :
          - Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.
          - Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
          - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          - Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm được Trung Ương GHPGVN cấp.
          - Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.
          - Giới tử trên 60 tuổi miễn khảo hạch, nhưng phải thuộc 02 thời công phu và 04 bộ luật Trường hàng. Tuy nhiên chỉ cho thọ thính giới để tu hành, không chuyển Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội cấp chứng điệp.
          - Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.
          - Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.
 
II. NỘI DUNG ÔN THI THỌ GIỚI
 -  Kinh A Di Đà, Hồng Danh, Phổ Môn, Mông Sơn, Lăng Nghiêm
-   Luật Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Quy Sơn Cảnh Sách. (Sa di: 2 quyển, Tỳ kheo- Thức xoa: 4 quyển),  Ngũ đức Sa di.
-  37 phẩm trợ đạo- Tam pháp ấn, Thập nhị nhân duyên, Tứ diệu đế.   
- Cuộc đời đức Phật(từ Đản sanh đến nhập Niết bàn ),  Lược sử thập đại đệ tử Phật,
Tiểu sử Thiền Sư Liễu Minh- Đức Tạng.
-  Những câu hỏi vấn đáp giới tử xem trên trang web phatgiaoninhthuan.com.vn
 
III. THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:
* Hồ sơ giới tử thọ giới phải hoàn thành thủ tục như sau:
1. Giới tử Sa Di, Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni:
           - 03 Bản: Đơn xin thọ giới
           - 03 Bản: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương)
           - 03 Bản sao: Chứng chỉ học lực phổ thông cơ sở hoặc tương đương (có thị thực)
          - 03 Bản sao CMND (có thị thực)
             - 04 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng nền trắng, ghi tên phía sau hình)
          - 03 Bản sao giấy chứng nhận xuất gia- có thị thực (nếu sa di- sa di ni))
          -  03 Bản sao chứng điệp thọ giới Sa di- có thị thực (giới tử thọ thức xoa)
          -  03 Giấy khám sức khỏe
 
 2. Giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni:
          - 03 bản: Đơn xin thọ giới
          - 03 bản: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương)
          - 03 bản sao: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có thị thực (nếu dưới 30 tuổi).
          - 03 bản sao: Chứng điệp thọ giới Sa Di, Thức Xoa có thị thực của Ban Trị Sự.
           - 03 bản sao CMND (có thị thực)
           - 04 ảnh màu 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng nền trắng, ghi tên phía sau hình)
          -  03 Giấy khám sức khỏe
 
 
 3.  Thọ giới Thập thiện và Bồ Tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử đã Quy y Tam Bảo đều được truyền giới:
          +Thập thiện: Đã thọ Tam quy – Ngũ giới
          +Bồ Tát tại gia: Đã thọ Thập thiện giới
          +Hồ sơ xin thọ giới gồm:
                    - 01 Đơn xin thọ giới có giới thiệu của Bổn sư
                    -  03 tấm ảnh màu 3x4 chụp chánh diện, ghi rõ họ tên, pháp danh, năm sanh.
 
IV . THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TRUYỀN GIỚI:
          1/ Thời gian: (03 ngày) từ ngày 8-9-10 tháng 9 năm 2016 (nhằm ngày 08-09-10 tháng 8 năm Bính Thân)
          2/ Địa điểm:
a.Khai mạc, bế mạc  truyền Giới tỳ kheo, Sa di, Bồ tát , Thập thiện tại chùa Sùng Ân, 56 đường 21 tháng 8, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
b.Truyền giới Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni tại chùa Diệu Nghiêm số 54 đường 21 tháng 8, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
          3. Toàn thể giới tử Tăng -Ni phải có mặt tại địa điểm trên vào 07 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm Bính Thân (8-9- 2016) để làm thủ tục nhập Đàn giới, buổi chiều dự thi viết môn luận văn và thi vấn đáp giáo lý.
V . NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ :
          1 . Hồ sơ thọ giới có phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận số 56 đường 21/8 phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
          2. Hồ sơ thọ giới hoàn toàn miễn phí. Các giới tử xin thọ giới trực tiếp liên hệ Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo GHPGVN tỉnh Ninh Thuận số 56 đường 21 tháng 8, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.  Hoặc in hồ sơ từ trang Web theo địa chỉ  www. phatgiaoninhthuan.com.vn
          3 . Ban Trị sự không giải quyết đơn xin hợp thức hóa Chứng điệp thọ giới, đối với các Tăng Ni nộp hồ sơ thính giới cũng không cho thính giới, trừ người có tuổi đời 60 tuổi trở lên.
          4 . Thời gian nhận hồ sơ : kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15 -8 - 2016 . Văn phòng Ban Trị sự không nhận hồ sơ giới tử nộp quá thời gian quy định và qua đường bưu điện.
          5. Địa điểm nhận Hồ sơ : Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận- số 56 đường 21 tháng 8, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
      * Mọi chi tiết liên hệ: Văn Phòng Ban Trị Sự - ĐT:  068.3823467 (buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ)
 
     Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận  kính đề nghị quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố, Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học, Trụ trì các tự viện triển khai, hướng dẫn cho Tăng -Ni có nhu cầu đăng ký thọ giới.
     Kính chúc quý chư tôn đức Tăng Ni vô lượng an lạc.
                                                            
NƠI NHẬN:                                                                                           TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
- Như trên                                                                                                    GHPGVN TỈNH NINH THUẬN
- Hội Đồng Trị Sự GHPGVN (VP2)                                                   Trưởng Ban Trị Sự Kiêm Trưởng Ban Tổ Chức
- Ban Tăng Sự TW-GHPGVN                                                       
“kính tường thay b/c”                                        
- UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận                                                     
- Ban Dân Vận Tỉnh Uy Ninh Thuận                     
- Ban Tôn Giáo Tỉnh Ninh Thuận                       
- Phòng Nội Vụ huyện, thị                                                          
thành trong tỉnh

“kính tường và giúp đỡ”                                                                       THƯỢNG TỌA THÍCH HẠNH THỂ    


Tải về

Từ site Phật Giáo Ninh Thuận: 
( Dung lượng: 253.50 KB )