Post: : Admin

Ngày 23/ 09/ 2017 (nhằm ngày 04 tháng 08 năm Đinh Dậu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tiến hành công nhận 03 cơ sở tự viện xin gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng Tôn giáo của Phật tử tại địa phương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã trao Quyết định công nhận 03 ngôi tự viện là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cụ thể sau:

- Chùa Phổ Hiền, ấp Phương Thạnh I, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

- Tịnh xá Ngọc Bửu, ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

- Tịnh xá Hương Tích, ấp Phụng Tường II, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ra Công văn số 1609/UBND-VX ngày 18 tháng 08 năm 2018, V/v Công nhận cơ sở tôn giáo trực thuộc hệ thống quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ công nhận diễn ra trong niềm vui mừng vô biên của đồng bào Phật tử tại địa phương và đều thành công tốt đẹp.

Phật giáo Sóc Trăng công nhận thêm 3 cơ sở xin gia nhập GHPGVN

Phật giáo Sóc Trăng công nhận chùa Phổ Hiền cơ sở xin gia nhập GHPGVN

Phật giáo Sóc Trăng công nhận Tịnh xá Hương Tích là cơ sở xin gia nhập GHPGVN

Phật giáo Sóc Trăng công Tịnh Xá Ngọc Bửu là cơ sở xin gia nhập GHPGVN

Phật giáo Sóc Trăng công nhận thêm 3 cơ sở xin gia nhập GHPGVNPhật giáo Sóc Trăng công nhận Tịnh xá Hương Tích là cơ sở xin gia nhập GHPGVN

Phật giáo Sóc Trăng công nhận Tịnh xá Hương Tích là cơ sở xin gia nhập GHPGVN


Thích Định Hương