Post: : Admin

Hằng năm, khi những đóa sen hồng nở rộ, những chùm phượng vĩ khỏe sắc và những cơn mưa rào đổ xuống, như là một dấu hiệu chuyển giao của đất trời tạo hoá, từ mùa Xuân sang mùa Hạ, cũng là thời điểm Chư Tăng – Ni vào Kiết hạ An cư, tịnh tu đạo nghiệp.Với tinh thần đó, thể theo Thông tư của Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Sáng nay ngày 20/4/ Mậu Tuất ( 3/6/2018 ) tại chùa Diên Thọ xã Hải Thọ huyện Hải Lăng,  Ban Trị Sự GHPGVN Huyện long trọng tổ chức An cư kiết hạ tập trung chư tăng ngày đầu tiên. Chư Tăng hội tụ về đây an cư, sống trong tập thể hoà hợp trên tinh thần giới luật. Bởi lẽ Giới Luật là thọ mạng của Phật Pháp , Giới Luật còn là Phật Pháp còn. Chư Tăng an cư là yếu tố để thực hiện những điều nêu trên.


Trước giờ Quá đường chư tăng thọ thực, Đại Đức Thích Trí Năng ủy viên Thường trực -Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Huyện tác bạch cung thỉnh Đại đức Thích Tín Thuận Trụ trì chùa Diên Phước chứng minh buổi lễ ngọ trai.


Cũng cùng ngày khoá tu Bát Quan Trai thuộc Đạo tràng Thiện Mỹ vùng 2 tu tập. Và thật may mắn Phước duyên cho hàng Phật tử tại gia thể hiện tinh thần của người con Phật Hộ trì Tam Bảo – Hộ Trì Chánh Pháp

Quý đạo hữu đại diện trong đạo tràng dâng lời tác bạch cúng dường lên mười phương chư Phật và hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng với tâm nguyện tam bảo thường trú giữa thế gian để lợi lạc hữu tình. Cầu cho quốc thái dân an.

Đại đức Thích Trí Năng dâng lời tác bạch  cung thỉnh Đại đức chứng minh

Đạo Tràng Thiện Mỹ tu Bát Quan Trai

Đại đức Thích Từ Nguyện-Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Hải Lăng


Theo Nguyên Tấn – Nguyên Minh - Phật giáo Hải Lăng