Post: : Admin

Sáng nay, ngày 21-08-2018 (nhằm 12/07/Mậu Tuất) tại tịnh nghiệp đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Hoa Nghiêm (Đăk Mil tỉnh Đăk Nông), BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông tổ chức lễ tự tứ mãn hạ cho hành giả an cư trong toàn tỉnh.Chứng minh lễ có: HT.Thích Châu Quang- UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông; TT.Thích Quảng Tuấn - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông; ĐĐ.Thích Quảng Hiền - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh.

Tác bạch thỉnh sư

Chư tôn đức chứng minh hạ trường.

Chư Tăng hành giả an cư

Chư tăng quang lâm Chánh điện làm lễ Tự tứ, tạ pháp mãn hạ.

Chư Ni hành giả an cư Phật giáo Đăk Nông.

Tăng Ni Phật giáo Đăk Nông có 108 hành giả an cư trong và ngoài tỉnh, trong đó có 22 vị Ni.

Phật giáo Đăk Nông tổ chức an cư 3 địa điểm: chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đăk Mil; Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa và Phước Quang, huyện Đắk Song, nhằm tạo sự thuận tiện đi lại cho chư Tăng Ni trong những ngày bố-tát

Sau lễ mãn hạ chư tăng lại trở về trú xứ để làm phật sự vu lan mùa báo hiếu trong niềm hoan hỷ, bên cạnh đó là lễ Vu lan , quý Phật tử chùa Hoa Nghiêm đã dâng pháp y và tịnh tài cúng dường đến quý chư Tôn bằng niềm tôn kính nhất.

Nơi diễn ra lễ Vu lanPhương Đại