Post: : Admin

Sau hơn 20 năm, trước khi Ôn viên tịch, Ôn đã rất hoan hỷ với lớp học trò ngày ấy, những mầm non ngày ấy, nay đã thật sự trưởng thành, đã là thế hệ kế thừa mà Ôn kỳ vọng. ..Pháp ngữ, pháp thân

Sáng Ngời Muôn Thuở

Pháp ngữ giáo thị nhân sinh
Ma ha Bát nhã Ôn nhìn thế nhân
Pháp thân vượt mọi duyên trần
“Tâm rộng, cảnh rộng” pháp thân độ đời.

Kính bạch Ôn,
Chúng con là những học trò của Ôn, là Tăng sinh trường Cơ bản Phật học Đồng Nai khóa III.
Nhân duyên ngày đó, trường chưa ổn định, phải nương nhờ các chùa để duy trì việc đào tạo Tăng Ni trẻ - thế hệ kế thừa. Ôn cùng quý Ôn trong Ban giám hiệu đã không màng khó khăn để xoay xở lo cho chúng con có lớp học tạm, chỗ ở không còn bị dột mỗi khi mùa mưa về, và cả việc lo gạo, rau, củ, quả mỗi tuần cho chúng con no lòng… Và như thế, ngày tháng thầm lặng trôi qua, chúng con đã trưởng thành trong lòng từ bi vô cùng, trong tâm nguyện đào tạo thế hệ kế thừa cho đạo pháp vô tận của quý Ôn.


Ngoài những việc trên, thì quý Ôn quan tâm nhất là việc truyền trao kiến thức và kinh nghiệm tu tập cho chúng con. Chúng con không ít lần được nghe quý Ôn trong Ban giám hiệu nói rằng: “Ôn Phước Viên thường bỏ việc chùa lo việc trường”, nhưng Ôn thường cười và dạy chúng con: “Ôn không xem nhẹ việc nào cả, vì trường lớp là đào tạo và giáo dục cho thế hệ kế thừa, mà chùa cũng là nơi giáo dục Tăng chúng hoằng truyền đạo pháp”. Ôn đã dìu dắt chúng con việc học, đường tu bằng những lời pháp mộc mạc mà ý nghĩa uyên thâm, vừa gần gũi vừa thực tiễn trong đời sống tu tập. Với những pháp ngữ Ôn dạy và đời sống tự thân của Ôn đã là bài pháp thân giáo - đời sống phạm hạnh, hương vị giáo pháp được truyền tải thân để giáo hóa, đó là Pháp thân vậy. 
Với sự nghiêm nghị bằng lời nói và thể hiện qua việc làm, Ôn đã truyền trao cho học Tăng chúng con năng lượng truyền trì giáo pháp, năng lượng phụng sự nhân sinh. Có lẽ để truyền trao năng lượng đời sống phạm hạnh và nuôi dưỡng chí hướng giải thoát, thì chỉ có pháp ngữ dung hòa trong Pháp thân mới có thể tưới tẩm vào đời sống tu tập và tâm thức non trẻ của chúng con ngày ấy. Ngôn ngữ chuyển tải ý của Pháp và đời sống đạo hạnh chuyển tải vị của Pháp – Ôn đã thể hiện điều đó trong cuộc đời, trong sự nghiệp giáo dục đào tạo con người hướng đến giác ngộ giải thoát, hướng đến phụng sự nhân sinh.


Sau hơn 20 năm, trước khi Ôn viên tịch, Ôn đã rất hoan hỷ với lớp học trò ngày ấy, những mầm non ngày ấy, nay đã thật sự trưởng thành, đã là thế hệ kế thừa mà Ôn kỳ vọng. Ngày nay chúng con, những học trò của Ôn đã có mặt khắp nơi, không những tại khu vực miền Đông mà ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Tây, miền Cao nguyên đều có sự tiếp nối tâm nguyện và hạnh nguyện của Ôn đã truyền trao. Hơn thế nữa, một số học trò Ôn đã phát tâm nguyện mang giáo pháp truyền bá nhiều nơi trên thế giới. 
Chúng con xin thành kính tâm niệm luôn hướng về Ôn – cả cuộc đời và sự nghiệp cho đạo pháp, để luôn nhắc nhớ chúng con trong đời sống phạm hạnh và sự nghiệp hoằng pháp. Thân tứ đại của Ôn đã về chốn cũ, nhưng Pháp ngữ và Pháp thân của Ôn sẽ mãi sáng ngời muôn thuở. 
Chúng con thành kính, 
Nhất tâm đảnh lễ Giác linh Ôn – Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Đạo.


Tăng sinh Khóa III – Thích Giác Nhường