Post: : Admin

Chùm ảnh hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai nơi tăng thân tu họcPháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Hoa bồ công anh vàng rực

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Đại chúng thưởng thức buổi hòa nhạc của Tăng thân với chiếc đàn violin và organ

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

em bé dạo đi trong rừng mai

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Xóm Hạ rực màu hoa mai trắng

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Từng bước chân thảnh thơi

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Thiền hành

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

hòa hợp

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai

Pháp: Hội hoa mai ở Xóm Hạ - Làng Mai


Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống