Post: : Admin

Ông Tây người Mỹ vừa gõ mõ miệng tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xong tụng chú Đại Bi, ông cố gắng tập tụng bài chú này qua sự hướng dẫn tụng của một người Việt.
Video clip ông Tây tập tụng chú Đại Bi bằng tiếng Việt

Thầy Thích Giác Dũng chia sẻ, ông Tây gốc Mỹ có tên Chang Jimmy đến Chùa Giác Nguyên Virginia USA ngồi thiền 30 phút, sau đó ông tập tụng chú Đại Bi, khi tụng ông phải lấy cái mõ mới chịu tụng.

Ông Tây tập tụng chú Đại Bi , Chang Jimmy

Gia đình Chang Jimmy cùng Đại đức Thích Giác Dũng chụp tại chánh điện chùa Giác Nguyên Virginia USA

Ông Tây tập tụng chú Đại Bi

Ông Tây tập tụng chú Đại Bi , Chang Jimmy

Ông Chang jimmy đang lạy nhất bộ nhất bái, được biết ông rất kính Phật trọng Tăng.


Doanh Doanh