Post: :

Hôm nay, ngày 13/5/2023 nhằm 24/3/Quý Mão là ngày tu thứ hai của khóa tu Giới Định Tuệ lần 4/2023 điễn ra tại tịnh xá lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp Hồ Chí Minh.Các thời tu tập thiền hành và thiền tọa có 3 thời chính: 4g15 đến 5g; 7g30 đến 8g15 và 15g30 đến 16g15, có hai địa điểm được Ban tổ chức bày trí làm không gian tu tập, đó chính là chánh điện và giảng đường Giác Huệ. Thính pháp gồm 2 thời, buổi sáng từ 9g đến 9g45; buổi chiều từ 14g đến 14g45 do TT. Giác Nhuận – Trưởng Ban Điều hành khóa tu quang lâm thuyết giảng pháp thoại: “Kinh nghiệm tu tập thiền từ Chơn lý nhập định”. Trong thời pháp Ngài dạy Chơn lý nhập định có liên quan tư tưởng tiến hoá theo con đường thiện pháp của chúng sanh trong quyển Võ Trụ Quan. Chỉ có con đường nhập định mới đoạn trừ lậu hoặc trở về giải thoát niết bàn. Nhập định là tu Giới Định Huệ và người khất sĩ mà không có Giới Định Tuệ là ra khất cái. Nếu chỉ mang y bát mà không có Giới Định Huệ cũng không phải là Khất sĩ vậy. Khi ôm bát trên tay là phải hiểu đang ôm Bát chánh đạo gồm thâu trong Giới Định Tuệ để đi vào đời đoạn trừ tham sân si. Xưa đức Phật bỏ bát xuống dòng sống Ni Liên Thiền trôi ngược dòng nước, tức là Pháp Bát Chánh đạo đi ngược dòng sinh tử, đến nơi giải thoát. Cũng vậy ngang qua kinh Pháp cú có câu Ai mặc áo cà sa Tâm chưa rời uế trược Không tự chế không thực Không xứng áo cà sa. Do thời duyên cảnh ngộ khách quan, chư tôn đức đã thực hiện đêm thiền đăng thắp nến cầu nguyện quốc thới dân an, nhân dịp này cũng cầu nguyện Phật tử Huệ Ngọc, là cụ bà thân sinh của TT. Giác Nhuận và là thí chủ cúng dường đất xây dựng tịnh thất Kỳ Viên, Tân Túc, Bình Chánh, trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ. Được biết, khi còn sinh tiền, PT. Huệ Ngọc là một cư sĩ thuận thành và hết lòng hộ trì Tam bảo. Khép lại đêm thiền đăng HT. Giác Điệp ban đạo từ chứng minh tán thán công đức lành của đại chúng đồng tu tối nay. Ngài ôn nhắc lại tấm gương hiếu thảo của đức Phật và Tôn giả Xá Lợi Phất để ca ngợi tấm lòng hiếu hạnh của TT. Giác Nhuận đã tổ chức đêm thiền đăng đầy ý nghĩa này. Tin: Minh Điệp Ảnh: Diệu Anh