Post: : Admin

Phiền não sân si hằng đốt nóng tâm can người hằng chất chứa, trưởng dưỡng loại tâm bất thiện này, đem lại khổ đau cho mình và cho người khác bằng những thân, khẩu, ý bất thiện được khởi phát và dẫn dắt bởi ý bất thiện.Nóng giận đốt cháy tâm can

Nóng giận đốt cháy tâm can

Trong Tăng Chi Bộ Kinh,Đức Phật có nhắc đến một pháp khiến cho phiền não loại này tăng trưởng quảng đại đó là đối ngại tướng như sau:

"2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như đối ngại tướng. Ðối ngại tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến sân, chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp).


Lời bàn:

Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bắt gặp và tiếp xúc với các trần cảnh không hài ý, bất toại nguyện theo ý thích của tâm thì phiền não sân si tăng trưởng quảng đại vì tâm luôn muốn sở hữu những gì tịnh hảo, tốt đẹp.

Chúng sanh hữu tình luôn muốn thấy những cảnh sắc đẹp đẽ, muốn nghe những âm thanh hay,  thích ngửi những mùi hương thơm, thích nếm những vị ngon, ngọt khi không được thỏa nguyện như ước muốn, gặp phải những điều không như ý thì sân si phát triển mạnh mẽ từ đó khổ đau hiện hữu.

Nếu biết tu tập hướng dòng tư duy vào những cách nhìn nhận đúng đắn, sự vật,sự việc, hiện tượng theo đúng bản chất chân như của chúng theo quan điểm trí tuệ của Phật Pháp thì sẽ hạn chế được phiền não khổ đau sanh khởi và đạt được hiện tại lạc trú đó là sự bình an khi những tham lam, sân hận, si mê ngày càng vắng bóng nơi tâm những ai đã và đang dũng mãnh tín tâm hành trì theo lời giáo huấn của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trên bước đường đoạn diệt khổ đau.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An