Post: : Admin

Đây không phải là Thầy nói mà là Đức Phật đã dạy. Cho nên chúng ta nên tránh những thói quen phán xét, chê bai, nhận xét linh tinh ... Nói gì với động cơ đúng đắn, tích cực thì hãy nói. Mà tốt nhất là nói ít thôi, cần thiết thì hãy nói..."Nói ít thôi, cần thiết thì hãy nói


"...những vị Bồ tát và các vị Đạo sư chứng ngộ không phải bao giờ họ cũng đến trước bạn trong một hình hài uy nghi rực rỡ và nói với bạn rằng ta là một vị Bồ tát hay ta là một vị đã chứng ngộ.

Thường các vị Bồ tát và các vị đã đạt giác ngộ giải thoát thị hiện trong Thế gian với một hình hài bình thường, đôi khi còn xấu xí, khuyết tật, thậm chí là kẻ hành khất, bệnh tật.
Cho nên chúng ta nên luôn giữ sự tử tế, tôn trọng, không bao giờ nhận xét không tốt, chê bai, miệt thị về bất cứ ai kiểu như thật là xấu xí, ngớ ngẩn, trông giống con khỉ.. Vì nếu bạn làm điều đó với người bình thường đã không nên vì làm ô nhiễm tâm mình, tổn thương đến người, gây ác cảm bất hoà... và tạo các nghiệp xấu.
Nhưng nếu đó là một vị Bồ tát, với những hạnh nguyện vô vàn lợi ích cho chúng sinh mà hiện thân, mà bạn phạm những điều tổn hại, gây khó khăn cho những hạnh nguyện đó của Bồ tát, thì sẽ tạo nghiệp rất bất thiện & rất nặng.

Đây không phải là Thầy nói mà là Đức Phật đã dạy. Cho nên chúng ta nên tránh những thói quen phán xét, chê bai, nhận xét linh tinh ... Nói gì với động cơ đúng đắn, tích cực thì hãy nói. Mà tốt nhất là nói ít thôi, cần thiết thì hãy nói..."

& Thầy Geshe Sonam Dawa cười!!!


Claire Huynh ghi chép lại từ buổi giảng Pháp của Thầy ngày 24/8/2016 tại Hà Nội.