Post: : Admin

Ban Trị Sự Phật giáo thị xã La Gi Phân Ban Ni giới thị xã La Gi Môn đồ Pháp quyến, vô cùng kính tiếc báo tin.Ni Sư Thích Nữ Thục Nhựt. Nguyên Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội Ban Đại Diện Phật Giáo Thị Xã La Gi Nhiệm Kỳ 2005-2012.

Trụ trì Chùa Quảng Hương, thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Binh Thuận.


Ni Sư Thích Nữ Thục Nhựt viên tịch ở tuổi 85

Ni Sư Thích Nữ Thục Nhựt viên tịch ở tuổi 85


Do niên cao lạp trưởng, Ni Sư đã thuận thế vô thường, mãn duyên thu thần viên tịch vào lúc 18h20', ngày 28/10/2021 ( ngày 23/ 09/ Tân Sửu) tại chùa Quảng Hương, thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Binh Thuận. Trụ thế : 85 năm. Hạ lạp: 32 năm.Lễ Nhập Kim Quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 29/10/2021 (ngày 24/09/ Tân Sửu).

Kim Quan : Tôn trí tại chùa Quảng Hương, 555 Lý Thái Tổ, thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Lễ viếng: bắt đầu từ 15 giờ, ngày 29/10/2021 ( ngày 24/09/ Tân Sữu).

Lễ Truy niệm: cử hành lúc 06 giờ, ngày 31/10/2021 ( ngày 26/09/ Tân Sửu),

Sau đó phụng tống Kim quan Ni Sư trà tỳ tại đài Hỏa táng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kính thông báo đến Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, đại đức Tăng, chư tôn đức Giáo phẩm Ni, quí Phật tử được biết, để phúng viếng và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni Sư cao đăng Phật quốc.


Liên Duyên

Ni Sư Thích Nữ Thục Nhựt viên tịch ở tuổi 85, trụ trì chùa Quảng Hương viên tịch