Post: : Admin

Chùa Phổ Từ, trung tâm văn hóa Phật giáo của người Mỹ gốc Việt tại thành phố Hayward, miền Bắc tiểu bang California được kiến lập từ năm 2000. Hằng năm chùa đều tổ chức Khóa tu học mùa hè cho chư Tăng, Ni và Phật tử trong vùng. Khóa tu học mùa hè năm 2016 được tổ chức từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 05 tháng 7 năm 2016.Những người tu trên đất nước Mỹ

Trong 5 ngày tu học, mỗi ngày từ 5g30 đến 22g30, đại chúng được quý Thầy hướng dẫn Công phu sáng (ngồi thiền, tụng kinh Lăng Nghiêm và Thập chú); tập thể dục; thiền hành; pháp thoại; Khất thực Quá đường; nhiễu Phật và thiền buông thư; thảo luận; thiền trà; pháp đàm; tụng kinh Thủy Sám … Do có một số người Mỹ và các em thiếu nhi dự khóa tu nên các khóa lễ và các buổi pháp thoại, pháp đàm … đều có phần chuyển ngữ Việt-Anh.

Những người tu trên đất nước MỹNhững người tu trên đất nước MỹNhững người tu trên đất nước MỹNhững người tu trên đất nước MỹNhững người tu trên đất nước MỹNhững người tu trên đất nước MỹNhững người tu trên đất nước Mỹ

Đặc biệt, trong Khóa tu học năm nay, Thượng tọa Thích Nhuận Hải từ tiểu bang Florida đến viếng chùa và thuyết giảng đề tài: “Giấc mơ của một đời người” qua 5 phương diện: Tín, Hạnh, Nguyện, Giải và Chứng.

Những người tu trên đất nước Mỹ

Khóa tu đã thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của gần 200 chư Tăng, Ni và lượt Phật tử tham dự.


Tin và ảnh: Võ Văn Tường