Post: : Admin

Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, nhưng ngẫm lại thấy đáng quý, thì lúc đó đã muộn rồi. Phật học đời sống online xin chia sẻ những điều hay để học hỏi trong cuộc sống.Thân thiết quá dễ trở thành nhàm chán 

Dễ buông lời ngao ngán cõi lòng nhau 
Nếu trân kính như buổi vừa kết bạn 
Dù xa xôi vẫn đẹp thuở ban đầu 
Quan tâm quá dễ trở nên ràng buộc
Rồi xây thành giam nhốt kẻ mình thương 
Khi ta hiểu người ta thương cùng tột 
Đâu trói người chết ngột bởi tơ vương 
Yêu thương quá có khi lòng đau đớn 
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan 
Trong hội ngộ đã ươm sầu chia biệt 
Nọ người dưng sao lệ nhỏ hai hàng 
Sâu đậm quá rồi có khi nhòa nhạt 
Kẻ khóc nhiều đôi lúc lại mau quên 
Không gắn bó không trách đời đen bạc 
Xót xa này ai trót dệt thành tên 
Nên hãy sống mở lòng thương như Bụt 
Trí và bi như lượng nước sông Hằng 
Tình hạn lượng dắt ta vào ngõ cụt 

Với tâm từ vui giải thoát lâng lâng.


Đan Nguyên