Post: : Admin

Những câu nói bất hủ để đời của Đức Pháp chủ HĐTS GHPGVN cố trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ lúc sinh tiền.Xem thêm: 

>>Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Đại lão HT.Thích Phổ Tuệ viên tịch thọ 105 tuổi

>>Tiểu sử Đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ

>>Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ


Sau đây xin giới thiệu những hình ảnh và những câu nói ngàn vàng, cũng là thông điệp của bậc chân tu gửi đến hàng hậu học trong bước đường tu nhân học Phật.

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch ngày 21/10/2021 đại thọ 105 tuổi, hạ lạp 85 năm, (1917-2021) bậc danh tăng chân tu Việt Nam.

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

"Muốn sống lâu trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm ... Về tinh thần, cần tu tâm dưỡng tính, tiết chế mọi ham muốn dục vọng, sống trong tinh thần lục hòa thì sẽ tăng được tuổi thọ. Nhưng dù sao, cũng không thể loại trừ được vô thường của sinh lão bệnh tử, vì đó là quy luật của mọi kiếp nhân sinh." 

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

"Suốt đời tôi chỉ mong được niệm Phật, cầu kinh, không mong cầu danh lợi... Xin các vị đừng gọi tôi là Pháp chủ mà hãy cứ nhìn tôi như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng là tôi mãn nguyện.

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

Chùa to, cảnh lớn, giảng đường đẹp, phòng ốc sang dù sao cũng chỉ là phương tiện. Linh hồn của nó là thầy và trò trong quan hệ tu tập và hành trì.

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

...Tôi trụ thế đến nay đã 91 năm, ở chùa 85 năm, thụ Đại giới được 71 năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi 

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

"Sư là khuôn mẫu, mô phạm của loài người, chí ít là trong một cộng đồng người. Nếu không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì lấy gì mà dạy người? Lấy gì làm gương tốt để mọi người noi theo?" 

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Phát biểu tại Đại lễ cung nghinh Đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ tại Hà Tây.

Những câu nói để đời của cố HT.Thích Phổ Tuệ

HÒA Thượng vào cõi vắng Chân Như
THƯỢNG Vi Đạo Vị Thịnh Suy Bụi Trần
THÍCH Tử sớm tối chuyên cần
PHỔ Độ tứ chúng nương về pháp âm
TUỆ Trí và Từ Bi làm đầu
VIÊN Mãn bồ đề thập trụ lăng nghiêm
TỊCH Tịnh một cõi hư không

Hậu học đặt đối kính giác linh ngài


Đồ họa: Phương Hòa

hình ảnh để đời, Hòa thượng Phổ Tuệ, pháp chủ việt nam, chùa Ráng, tang lễ, viên tịch