Post: : Admin

Bên thềm mây trắng khéo xây thành Xao xác ngoài kia tiếng lợi-danh Vinh nhục bao phen đời khập khễnh Đỉnh chung mấy cuộc mộng tan tành.
Xoay chiều ngọn bấc đau lòng vạc
Trở giấc phong hồ lạnh điếm canh.
Ngàn thuở ai hay tuồng thế sự,
Bức tranh vân cẩu vội qua mành.
 
Vội qua mành ấy, ảo tuồng thôi!
Cốt để làm nên chất liệu người
Vẫn biết non cao còn bóng cả
Nào hay rừng thẳm có ma trơi !
Đã rằng nắng quái nung thêm lửa
Vì bởi lầm mê phó mặc đời.
Ấy thế, cuộc tuần lưu vẫn thế...
Chừng như thế sự nước mây trôi !
 
South Dakota, tháng 8.2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ