Post: : Admin

Thành kính Bái Niệm Tiểu Tường Trai Tuần trợ tiến GL Đức Đại Ân Sư: Thượng TÂM hạ CHÂU;đạo hiệu THANH MINH; tự TUỆ HẢI Thượng thủ Trưởng lão Hoà Thượng.Nhớ Đại lão HT Thích Tâm Châu

Đại lão HT Thích Tâm Châu

-Nguyên Lãnh đạo Đệ Nhứt Đại trưởng Lảo sáng lập GH-PG Tăng Già Thế Giới tại Sri Lanka; GH PG Thế Giới  Phụng Sự Xã Hội kiêm  đại hội kỳ 2 GHTGPG Thế Giới tại Thủ Đô Sài Gòn; GH Liên Hửu PG Thế Giới tại Hán Thành; Thượng thủ GHPGVN trên Thế Giới tại Thủ đô Mỹ Quốc.

-Nguyên lãnh đạo hướng dẩn PG Đồ miền Bắc 1954 di cư vào Nam tiếp tục an cư ổn định tu học ;khai sơn các danh lam cổ soái như Việt Nam Quốc Tự;Giác Minh ;Từ Quang; Kim Cương;Lâm Tế;Phước Hải và hằng Trăm ngôi tự viện có chử Từ trong và ngoài VN để làm cơ sờ gia giáo tu học đào tạo Tăng Tài.

-Nguyên sáng lậpTổng Hội PGVN được suy tôn Phó Hội Chủ; lãnh đạo Uỷ Ban Liên Phái PG đầu năm 1963 chống chiếu phim bất lợi cho PG; cũng trong năm nầy tục Lãnh Đạo Chủ Tịch Uỷ Ban Liên Phái Bảo Vệ PG đến ngày thành công; được công cử Thành lập soạn thảo Hiến Chương GHPGVNTN năm 1964; trong dịp nầy được cung thỉnh đãm trách Viện trưởng VIỆN HOÁ ĐẠO đầu tiên kiêm Trưởng BTC Đại Lễ Phật Đản kỳ vĩ tại bến Bạch Đằng lớn nhứt Thế Giới. Trên đường đi công tác Phật sự hải ngoại khẩn trương thành lập hội PGVN bảo trợ Tỵ nạn dân 3 nước Đông Dương lánh cư nơi các trại  tập trung; trực tiếp can thiệp các cơ quan Quốc Tế và Cao Uỷ Tỵ nạn LHQ bảo lãnh dân Tỵ Nạn sớm định cư tại nước thứ 3 được ổn định an cư lạc nghiệp [trụ sở chánh tại vùng Thủ Đô Mỹ Quốc]
-Từ thửa Đồng từ xuất gia đến lúc vào Đại Định 97 năm chống gậy trút hoằng hoá; khai sơn tạo  tự; kiến lập tự viện thiền viện nền tảng đào tạo lớp mai hậu kế thừa truyền giáo du hoá khắp 5 châu 4 biển ko ngừng nghỉ 1 Sát Na 

-Nay đến kỳ tưởng niệm 1 năm Đức  Ngài rủ bỏ huyển thân quảy dép về Tây ngơi nghỉ. Gẩm lại Trời Tứ Không còn Khóc cảnh Song Lâm; đức Thị giả A Nan kiêu gào thãm khốc chứng kiến vị Bổn Sư trút bỏ thân tứ Đại nơi rừng Câu Thi Na. Quý Ngài Tôn Giả đã chứng đắc lục thông mà còn rơi lệ !!!.huống chi chúng ccon hàng phàm phu tục tử làm sao khỏi chạnh lòng; bây giờ biết  nương ai tựa ai sớm dắt tối dìu theo ngỏ đạo mầu; e không có đức Ân sư đi chùa tu học mà không đúng chánh pháp.


-Rơi lệ mà than vãng: -Không ơn nào nặng bằng ơn giáo dưỡng; chẳng nghĩa nào nặng bằng nghĩa khai tâm truyền y dắt đường dẩn lối [lơ mơ nghe lời Tà Sư Tả đạo Bàng môn Triệt Giáo phản sư phản phúc  bội sư phán chúa có ngày lọt vô cõi U Đồ.]


-Nay đến ngày niệm tưởng Thầy thì không gì hơn ráng tu học theo lời Ân Sư đã moi tim óc dạy răn; còn không thì tìm các vị cao đồ của đức Ân sư mà nương tựa; tiêu biểu là cụ Trưởng Tử Giác Dũng hay Thanh Phong khoa [mất cha còn Chú vậy Thôi]


.Nhân đến ngày Lễ trai tuần: dưới chiếu cỏ hiếu đồ chúng con đội hiếu tang bái lạy Ngưởng nguyện: Phụng Vì Lãnh Đạo Thế Giới kiêm VN-PG vị đệ nhứt đại Trưởng Lảo; Tào Động Chánh Tông; Kim Liên Đồng Đắc-Vĩnh Nghiêm Pháp phái; thượng TÂM hạ CHÂU; đạo hiệu THANH MINH; tự TUỆ HẢI; ĐOÀN Công Đại Trưởng Lão Thiền Sư Thượng Thủ Liên đài toạ hạ.
-Ngưởng nguyện: Bất Vong nguyện lực; Tái hiện Đàm Hoa; tuỳ nguyện mãn hồi nhập Ta Bà phân thân hoá độ chúng sanh và chúng con Phước Huệ song tu;sớm quay về bờ giác.
Nam mô Chứng Minh; Giác Linh Ân Sư Bồ Tát

Toàn thể Hiếu đồ đồng thành tâm bái lạy hướng về ngày trọng đại của Đức Đại Ân sư
Đại Trai đàn Tiểu Tường được cử hành vào ngày mùng 7 tháng 7 Bính Thân tại VN: TĐ Vĩnh Nghiêm; TĐ Kim Liên Đồng Đắc;Việt Nam Quốc tự và các nơi Ân Sư tu học  và khai sơn.Tại hải ngoại TĐ Từ Quang Canada; TV Viên Quang các bang trên nước Mỹ và Âu Châu; Úc Châu;Đài Loan; Sri Lanka và Hàn Quốc


Khoa Thủ Đô