Post: : Admin

Trực tiếp tiếng Việt Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền giảng Bộ luận 'Nhập Trung Quán Luận' của Đạo sư Nguyệt Xứng. Thời gian: 10h - 13h từ hôm nay 3/10 đến 6/10/2017 - giờ Việt Nam Đây là CT Pháp hội tại Tu viện riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Phật tử Đài Loan thỉnh cầu và tổ chức Việt dịch: Sư cô Nhật Hạnh " Nhập Trung Quán Luận" là bộ luận của Ngài Nguyệt Xứng luận giải Bộ luận " Căn Bản Trung Quán Luận" của Đạo sư Long Thọ
Nhập Trung Quán Luận - Đạt Lai Lạt Ma giảng