• Thầy Thích Trúc Thái Huân hành trình tam bộ nhất bái

  14-12-2016
  Thầy Thích Trúc Thái Huân hành trình tam bộ nhất bái
  Nguyện xin chư Phật, chư Bồ tát hộ trì cho thầy, Tỳ kheo Thích Trúc Thái Huân, sinh năm 1989. Tròn đầy sức khoẻ Bi Trí Dũng, phát Bồ đề tâm, chí nguyện viên thành, hành trì “Tam Bộ Nhất Bái”. Thầy khởi hành vào ngày 16.01.2013 từ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đến Non thiêng Yên Tử tỉnh Qu...
 • Giáo sư Huệ Minh qua đời

  06-12-2016
  Giáo sư Huệ Minh qua đời
  Sáng nay lúc 08h00 ngày 06/12/2016, Chư tôn thiền đức Ban giám Hiệu cùng cựu Tăng sinh các khóa trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai cử hành lễ nhập liệm giáo sư Huệ Minh, giáo thọ trường TCPH tỉnh Đồng Nai.