• Tâm nguyện nhói lòng của sư cô Thích Nữ Hòa Liên

  10-03-2017
  Tâm nguyện nhói lòng của sư cô Thích Nữ Hòa Liên
  Tịnh Xá Ngọc Bảo - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng do Sư Cô Thích Nữ Thủy Liên và Sư Cô Thích Nữ Hòa Liên, từ năm 2003 đã có duyên về vùng đất này, dựng lập ngôi Tam Bảo đơn sơ để phật tử vùng sâu xa bước đầu, biết đến với chánh pháp , sống và hành theo lời Phật dạy.Năm 2008 Tịnh Xá được công nhận và sinh ...
 • Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc tết Losar Tây Tạng 2017

  01-03-2017
  Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc tết Losar Tây Tạng 2017
  Tôi xin chúc các bạn " Losar Tashi Delek" và xin cùng chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của câu " Losar Tashi Delek này.