Post: : Admin

Kinh Pháp Cú bao gồm những lời dạy đầy trí tuệ của chư Phật được đúc kết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu đem lại nhiều lạc an cho những ai biết lắng nghe,thấu hiểu và hành trì. SẦU KHỔ.
Nay sầu, đời sau sầu,
Kẻ ác, hai đời sầu;
Nó sầu, nó ưu não,
Thấy nghiệp uế mình làm.

(Kinh Pháp Cú).

Kinh Pháp Cú bao gồm những lời dạy đầy trí tuệ của chư Phật được đúc kết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu đem lại nhiều lạc an cho những ai biết lắng nghe,thấu hiểu và hành trì. Vì do vô minh bao phủ, những hành động bất thiện được dẫn dắt bởi tham, sân, si được tạo tác bởi con người đã đem lại cho nhau muôn ngàn thống khổ đến nỗi nước mắt chúng sanh trong luân hồi sinh tử còn nhiều hơn bốn biển đại dương. Người làm ác thì sẽ gặp nhiều phiền não ngay trong hiện tại khi ác nghiệp chín mùi hội đủ nhân duyên cho quả, không chỉ ngay trong đời này mà quả của những bất thiện nghiệp ấy còn kéo dài cả sang những kiếp lai sinh cho đến khi ác nghiệp mãn hiệu lực. Mà khổ đau trước mắt khi bất thiện tâm sanh khởi như sân si, phiền não, mưu tính hại người, sầu bi, sợ hãi cũng sẽ làm thân tâm bất an. Có những nghiệp ác cho hậu quả ngay trong hiện tại như việc giết người hoặc trộm cắp và một số hành vi trái với quy định của luật pháp thế gian phải bị trả giá ngay tức khắc những người gây nên bất thiện nghiệp đã phải chôn thân trong địa ngục trần gian có thể thấy ngay trước mắt đó là cảnh tù lao trên dương thế. Cuộc đời này nhân quả luôn công bằng, một vài trường hợp gây nhiều chuyện ác nhưng vẫn giàu sang, phú quý, an lành, hạnh phúc chẳng qua chưa tới lúc trả quả mà thôi, khi hậu quả của nghiệp tìm đến thì dù có chạy cùng trời cuối đất thì vẫn phải lãnh quả khổ đau.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An