Post: : Admin

Mùa xuân đến nhà thơ Lê Đăng Mành làm bài thơ tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Võ Nghị.“Thủ vĩ ngâm-Thủ nhất thanh”

“Chữ xờ”
XUÂN xun xoe xướng xự xê xàng*
XUÂN xuyến xao xiên xã xạ **xăn
XUÂN xệch xạc xì xe xúng xính
XUÂN xùng xình xỉn xế xung xăng
XUÂN xênh xang xớt xơn xô xát
XUÂN xác xơ xèn xẹt xáo xông
XUÂN xót xa xoi xem xấu xệ

XUÂN xun xoe xướng xự xê xàng


Như Thị
* Xàng Xê là một trong 7 bài nhạc Lễ: Xàng Xê, Ngũ Ðối Thượng, Ngũ Ðối Hạ, Long Ðăng, Long Ngâm, Vạn Giá, Tiểu Khúc.
**Quan viên xưa