Post: : Admin

Thành kính vọng bái đảnh lễ Giác linh Đức cố Trưởng lão Hoà thượng – thượng PHỔ hạ TUỆ ĐỆ TAM PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM vừa Mới viên tịch tại Tổ đình Viên Minh – Thành phố Hà Nội. Ngài trụ Thế 105 Tuổi (1917 - 2021)Ngưỡng vọng về Viên MinhNgưỡng vọng về Viên Minh

Ngưỡng Vọng Về Viên Minh

Thích Huyền Lan


Trăm năm Đạo hạnh cửa thiền
Tòng Lâm Thạch Trụ đạo viên mãn thành
Nước non lấp lánh Việt Nam
Muôn phương kính lễ Đức Ngài Cao Tăng

Ngài đi qua cõi thế
Một trăm năm ở chùa
Thăng trầm bao lịch sử
Nếp đạo sống bần Tăng

Trên ngôi cao Pháp Chủ
Do Giáo Hội suy tôn
Nhưng Ngài thì vẫn vậy
Đời sống đạo chùa quê

Áo nâu sống thanh đạm
Lẽ đạo nếp chân sư
Kim ngôn lời giản dị
Đạo lý cốt ở tâm

Một trăm năm cõi thế
Ngài là cội Bồ Đề
Toả bóng mát nhân gian
Cho đàn con tìm về

Náo nương Đức Trưởng lão
Bậc Long Trượng Tòng Lâm
Thân giáo Ngài lấp lánh
Là môn học thiền na

Lời di huấn chứa chan tình Đạo pháp
Đức khiêm cung ngời sáng cõi trời Nam
Sống và chết vẫn thanh bần ý đạo
Không vòng hoa không nghi lễ rườm rà
Hãy tự nhiên theo thuận thế vô thường
Nơi đất Bắc phương Nam con kính lễ
Tiễn Ngài đi qua cõi thế trăm năm
Vì sao sáng giữa bầu trời nước việt
Nếp thanh bần cửa đạo bậc chân sư
Cung kính lễ bậc thượng nhân uy đức.


Miền Nam mùa thu Tân Sửu

Tháng 9 việt lịch - 2021