Post: : Admin

Khóa tu mùa hè 2016 phân ban Phật tử dân tộc tỉnh Bình Phước tổ chức tại chùa Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập. Người Hùng Tí Hon tài năng đặc biệt  hai bé Minh Quang & Minh Nhựt có buổi tham gia xiếc tại chùa Đức Hạnh.
Người Hùng Tí Hon Minh Quang & Minh Nhựt xiếc tại Bình Phước