Post: : Admin

Người cư sĩ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hộ trì cho Chánh Pháp phát triển trường tồn theo năm tháng. Khi có tri thức về Phật Pháp, họ biết cách hỗ trợ chư tăng trong về các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc đời phạm hạnh,cũng như giữ gìn giới luật và tu tập nhằm thấu hiểu lời Phật dạy bằng cách làm cho tâm phát sanh trí tuệ.Người cư sĩ là người hộ pháp cho người xuất gia

Người cư sĩ là người hộ pháp cho người xuất gia. Nhưng người cư sĩ phải dành thời gian tu tập Phật pháp. Ảnh: Xuân Thọ


Trong kinh điển, Đức Phật tán thán các gia chủ biết làm các công đức,cũng như thực hành theo Chánh Pháp như sau:

"Trong mười hạng người hưởng dục này, này Gia chủ, người hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức, hưởng thọ các tài sản ấy, không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người hưởng dục này, hạng người này là tối thượng, là tối thắng, là thượng thủ, là vô thượng, là tối tôn."
(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương X - Mười Pháp).


Lời bàn:

Người cư sĩ thành tựu trong nghề nghiệp của mình và tạo ra tài sản chân chánh sau đó họ biết tạo dựng các công đức để trữ cho mình các phước báu làm hành trang mang theo trong tháng ngày luân hồi sinh tử. Các vị ấy tìm đến chư tăng thọ trì giới luật và học cách hành thiền.Bởi thế nên sống trong cuộc sống tại gia phủ đầy dục lạc tuy nhiên các vị ấy vẫn giữ tâm an nhiên, tự tại, không tham đắm vào dục lạc thế gian bởi nhờ pháp học và pháp hành họ biết được các mối nguy hại ẩn chứa trong dục trần. Với sự hướng đạo của trí tuệ,người cư sĩ dần tiến từng bước đến việc xả ly các pháp hữu vi và tiến đến việc thành tựu chánh trí.

Đây là hàng cư sĩ tối thắng vừa biết tích trữ cho mình cả phước báu hữu lậu lẫn phước vô lậu từ đó tự mình làm cho mình an vui và người khác được an lạc, các vị ấy xứng đáng là bạch liên hoa trong biển hồ Phật Pháp vi diệu. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung