Post: : Admin

HT Thích Chơn Thiện giảng dạy tại học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (chùa Hồng Đức). Bài pháp có tựa đề 'Ngũ uẩn' mời quý thính chúng lắng nghe
 Cố Hòa thượng HT Thích Chơn Thiện lúc còn sanh tiền

Cố Hòa thượng HT Thích Chơn Thiện lúc còn sanh tiền


HT Thích Chơn Thiện


Bài liên quan:

>>Chùm ảnh HT Thích Chơn Thiện lúc sanh tiền
>>HT Thích Chơn Thiện viên tịch ở tuổi 74
>>HT Thích Chơn Thiện nói về vụ thảm sát ở Thạnh Phong
>>Nếp sống của chư Tăng - HT Thích Chơn Thiện
>>Huế: Hàng ngàn người ngậm ngùi cung tống kim quan HT Thích Chơn Thiện nhập bảo tháp
>>Video: Lễ nhập kim quan HT Thích Chơn Thiện