Post: : Admin

Sắp tới chủ nhật tuần này ngày 25/03/2018 có lễ Động thổ xây dựng chùa Đức Hậu - Bổ nhiệm trụ trì. Địa điểm xã Nghi Đức, Tp. Vinh, Nghệ An.Thiệp mời tham dự lễ Bổ nhiệm trụ trì và Động thổ xây dựng chùa Đức Hậu.