Post: : Admin

Sáng nay ngày 11/10/2019 nhằm ngày 13/09/Kỷ Hợi, theo thời khóa tu tập Chư hành giả thức chúng lúc 3g30 và sẽ thiền tọa - thiền hành đến 5g15. Sau thời chấp tác, điểm tâm Chư hành giả lại có 60 phút để tọa thiền, hành thiền.9g sáng cùng ngày Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Tâm Tâm giảng viên Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tịnh xá Pháp Huệ, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đương vi Giáo thọ Sư khóa tu tiếp tục chia sẻ với Chư hành giả về thiền tứ niệm xứ thiền Vipassana, Ni sư Tâm Tâm cho biết thiền tứ niệm xứ là pháp môn căn bản cho hành giả chánh niệm và thiền định mà Đức Phật đã khám phá và giảng dạy.

Phương pháp này rút ra từ bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ bài 22, cũng như kinh Tứ Niệm xứ trong kinh Trung bộ bài số 10.

Ni sư dạy Chư hành giả khi thiền để mình biết làm chủ hơi thở qua việc quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán Pháp. Ni sư nhấn mạnh Chư hành giả nên thực hành thiền Tứ Niệm Xứ thường xuyên như những vị võ sĩ luyện tập võ hằng ngày phải thường xuyên lấy tay mình đấm vào bao cát thì lâu ngày tay sẽ cứng cõi, đó là sự rèn luyện. Chúng ta cũng vậy khi thực hành Tứ Niệm xứ thường xuyên thì việc đối duyên xúc cảnh mình sẽ diệt trừ được phiền não một cách dễ dàng.


Buổi chiều cùng ngày Ni Sư Tâm Tâm đã chia sẻ pháp đàm với Chư hành giả, Ni sư khuyên Chư hành giả phải sống trong chánh niệm, có chánh niệm mới giữ giới, có giới mới sanh định, có định mới phát sanh trí tuệ. Ngài nhấn mạnh chúng ta phải học chánh pháp, hành chánh pháp và sống trong chánh pháp. Ngoài ra Ni sư còn chia sẻ Chư hành giả nên gieo nghiệp lành để khi chết được sanh về cõi lành cũng như cái cây hằng ngày nghiêng về hướng nào thì khi nó bị ngã nó sẽ ngã về hướng đó.

Sư Minh Hùng cùng hàng Phật tử tịnh xá Ngọc Chơn, tịnh xá Lộc Uyển, tịnh xá Phước Hưng, các vị tiểu thương chợ Phú Lâm đã một lòng cúng dường sớt bát đến Chư tôn đức Tăng Ni. Nguyện cầu Cửu huyền thất tổ nương nhờ phước báu lành này siêu thăng cũng như gia đạo hiện tiền được bình an, hạnh phúc.

Chư Tôn Đức Tăng Giáo đoàn 6 hướng dẫn Chư hành giả Ni hành thiền 
Chùm ảnh thiền hành buổi chiều cùng ngày 


Diệu Anh