Post: : Admin

Chiều ngày 12/3/2017 nhằm 15/2/ Đinh Dậu theo thông lệ hằng tháng các em học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên được quý Thầy Cô đang theo học lớp Giảng Sư chùa Hoà Khánh và cô Bích Đào chủ nhiệm CLB Thiện Duyên hướng dẫn các em đến chùa lễ Phật vào ngày rằm hoặc mồng 1.Xem thêm:

>>Sài Gòn: Nét đẹp học sinh đến chùa lễ Phật
>>Ấn Độ: 500 học sinh niệm Phật trước khi vào lớp học tại Vaishali

Được biết gần 200 em học sinh tại đây rất thích đến chùa lễ Phật và trì Chú Đại Bi. 

Nét đẹp học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên lạy PhậtNét đẹp học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên lạy PhậtNét đẹp học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên lạy PhậtNét đẹp học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên lạy PhậtNét đẹp học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên lạy Phật


Nét đẹp học sinh lớp học tình thương Thiện Duyên lạy Phật


Diệu Anh / Phật học đời sống