Post: : Admin

khúc giao mùa,
nắng thu ơi!
Hạ qua...
từng hạtNắng thu ơi
chơi vơi hương nồng
chuông chùa 
khoan nhặt thinh không
và như...
có tiếng kinh vang vọng về
và như 
thu trải sơn khê
và như 
lá rụng 
bốn bề hồn thu
con chim 
hót giọng chuyển mùa
hòa âm diễn xướng 
gió đùa trước hiên
trời thu...
rộng mở mênh mông
an nhiên chợt hiện 
bao dung cõi người.

Nguyên Nam