Post: : Admin

Như ta đi bao thuở Qua điếm cỏ cầu sương Mấy trời mây vụn vỡ Đời đọng nắng tha phương. 1. Cuộc Tình nào


Giữa ngàn phương ảo hoá

Vi diệu lời bình yên

Mây trắng về muôn ngã

Thắp sáng trời Hoa Nghiêm.


 1. Bước đi


Nguyên sơ hồn sỏi đá

Nghe trời đất thanh bình

Đường chim về muôn ngã

Hướng mặt trời tâm linh.


 1. Quán trọ


Nghe đời trôi lữ thứ

Cuộc truy tìm nguyên sơ

Ngàn năm bên tượng đá

Ngàn năm bỏ đợi chờ.


 1. Liêu xiêu bóng


Ngược xuôi đời giả tạm

Thanh sắc lùa chiêm bao

Đường xưa, mây trắng nổi

Chiều xưa, cành hoa lao.


 1. Bóng chiều xa


Dặm đời chân đá sỏi

Gót sạm vết đường qua

Mắt trừng theo bước mỏi

Sầu rụng bóng chiều xa.


 1. Khản tiếng đời


Như ta đi bao cuộc

Sờn vai áo luân trầm

Dẫu qua bao gầy guộc

Khản tiếng đời trăm năm.


 1. Nắng tha phương


Như ta đi bao thuở

Qua điếm cỏ cầu sương

Mấy trời mây vụn vỡ

Đời đọng nắng tha phương.


 1. Dâu bể


Trải bao mưa nguồn chớp bể

Người về mấy nẻo phong vân

Lối cũ nghiêng chiều diễm lệ

Đá còn tạc dấu trầm luân.


 1. Nhẫm thời gian


Nắng xuống sân vườn hiu hắt

Mây nghiêng thềm cũ hoa vàng

Mây đi, bóng còn ở lại

Cho đời tính nhẫm thời gian.


 1. Đỉnh sầu


Giữa đời muôn trùng bận rộn

Miên man nhịp sóng lao xao

Từ thuở ngược xuôi bề bộn

Đỉnh sầu, cát bụi chiêm bao.


 1. Gối đầu


Hạnh phúc, trăm năm chợt thoáng

Tình đời, trăm năm chưa khuây

Mắt xanh loạn màu dâu bể

Gối đầu lên cuộc tỉnh say.


 1. Rong rêu


Kết toà xanh vực núi

Ngàn năm cánh hạc bay

Đỉnh cô phong không tuổi

Hoá thân Phật từ đây.


 1. Thanh âm


Mười cõi mây tụ lại

Dìu vợi trời quang âm

Diệu tâm từ địa đại

Nghe mười phương thậm thâm.


 1. Từng sát na


Từ hằng sa pháp giới

Chở vô lượng hào quang

Vô lượng thời gian tới

Từng sát na Niết Bàn.


MẶC PHƯƠNG TỬ

Trích đường mây