Post: : Admin

Trung tâm Số hóa dữ liệu Phật giáo (có trụ sở tại Mỹ) vừa công bố kế hoạch mở rộng sứ mạng số hóa các văn bản của các truyền thống Phật giáo trên khắp thế giới. Logo Trung tâm dữ liệu Phật giáo có tên Buddhist Digital Resource Center“Đây là Phật sự chưa từng được thực hiện khả thi trong quá khứ”, một phần của thông cáo từ Trung tâm khẳng định.

 Logo Trung tâm dữ liệu Phật giáo có tên Buddhist Digital Resource Center

Logo Trung tâm dữ liệu Phật giáo có tên Buddhist Digital Resource Center

Có tên tiền thân là Trung tâm dữ liệu Phật giáo Tây Tạng, Trung tâm mang sứ mệnh bảo tồn và giới thiệu các văn bản Kinh tạng Phật giáo Tây Tạng dưới dạng ngôn ngữ Sanskrit, Pali và Trung Quốc; hiện tại, tên mới của tổ chức này được chuyển thành Trung tâm Số hóa dữ liệu Phật giáo.

Được thành lập vào năm 1999 tại Mỹ, đến nay Trung tâm đã số hóa cũng như bảo tồn hơn 12 triệu trang Kinh tạng Phật giáo Tây Tạng. Với sứ mệnh mới, Trung tâm quyết định bổ sung nhiều hình thức ngôn ngữ để ghi nhận và số hóa nhiều văn bản Kinh tạng của các truyền thống Phật giáo trên khắp thế giới đang có nguy cơ bị hư hoại hoặc mất mát.

“Sáng kiến này sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có thể đồng bộ hóa những văn bản Kinh tạng Phật giáo khác nhau vào một nguồn lưu trữ kỹ thuật số mang tính thống nhất cho việc nghiên cứu sau này”, một đoạn khác của thông cáo cho hay.

Gia Trúc (theo Lion’s Roar)