Post: : Admin

Trước đó ngày 17/9/2017, tại Như Lai Thiền Tự - San Diego, Hoa kỳ, đạo tràng khóa tu 'Hạnh phúc là đây' lần 3 toàn thể đại chúng thật hạnh phúc khi được cung đón sự quang lâm và hướng dẫn của HT. Giác Giới - Viện chủ Tổ đình Ngọc Viên – Vĩnh Long.Hòa thượng đã hướng dẫn đại chúng phương pháp thực tập và ứng dụng thiền Tứ Niệm Xứ qua hai phương pháp thiền tọa và thiền hành theo ẩn dụ hai bài kinh Ví dụ lõi cây và Kinh người bắt rắn thuộc tạng kinh Nikaya.

Đạo tràng đã cùng tu học và sinh hoạt trong niềm hoan hỷ và ấm cúng, mong gặt hái được những phút giây bình an và tiếp thêm năng lượng tu tập từ đại chúng.
Cuối cùng, tập thể thiền sinh khóa tu đã cùng đảnh lễ cúng dường tri ân đức Hòa thượng giảng sư cũng như để kết thúc một ngày tu học viên mãn và thành tựu.
Được biết, ngày 15 tháng 10/2017 sẽ diễn ra khóa tu học lần 4 với sự hướng dẫn của HT. Thích Giác Giới và TT. Thích Giác Đăng vào lúc: 09:00 a.m đến 17:00 p.m.
Xin mời quý vị ghi danh tham dự khóa học tiếp theo tại Như Lai Thiền Tự, 3340-3342 Central Ave, San Dieo, CA 92105. Tel: 619-5635867.

Hình ảnh ghi nhận trong khóa tu vừa qua:

Mỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San Diego

Mỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San Diego

Mỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San DiegoMỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San DiegoMỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San DiegoMỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San DiegoMỹ: Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ tại Như Lai Thiền Tự - San Diego