Post: : Admin

Bài pháp chủ đề: 'Mười loại người xấu không nên kết bạn' do ĐĐ Thích Trí Huệ chia sẻ tại Hoa Tạng Tịnh Xá, Quận 6, Sài Gòn. Mời quý thính chúng lắng nghe.
ĐĐ. Thích Trí Huệ

Mười loại người xấu không nên kết bạn - ĐĐ Thích Trí Huệ