Post: : Admin

Nhẫn cho hạnh phúc vợ chồng..
Nhẫn cho muôn sự yên lòng mẹ cha..
Nhẫn cho bạn bè gần xa..
Nhẫn cho tình cảm đậm đà anh em..Mười hai chữ Nhẫn

Nhẫn cho trong ấm ngoài êm..

Nhẫn cho tính nết ngày thêm dịu hiền..
Nhẫn cho lòng hết ưu phiền..
Nhẫn cho không để bạc tiền làm hư..
Nhẫn cho trí bớt dại ngu...
Nhẫn cho tránh mối hận thù khoét sâu..
Nhẫn cho trọn trước vẹn sau..
Nhẫn cho đủ mười hai câu mỗi ngày..

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT