Phật học đời sống - tin tức Phật giáo - tin nhanh
XUÂN AN LẠC

Mừng ánh đạo vàng

24-01-2018 - Admin
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PHĐS - Thái tử đã ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ-đề. Phương pháp hành thiền đưa đến giác ngộ gồm bốn giai đoạn nhập định là: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Trong đêm thứ 49 Ngài chứng được Tam minh (tức là Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh). Lúc đó nhằm ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, khi ấy Ngài 30 tuổi..


Mừng ánh đạo vàng

Khổ hạnh bao năm mật khô máu cạn*

Xuống dòng sông gội tỉnh pháp hành trì

Viễn ly ép xác soi tìm đạo lộ…

Tay nâng bát sữa mở ngõ huyền vi

 

Tịch tịnh thậm thâm bảy tuần thiền định

Tuệ tri thù thắng chấn động càn khôn

Năm canh miên mật tuyết sơn tan rả

Sao mai rực ánh chơn như cội nguồn

 

Quả đất rùng mình đón bậc Thiện Thệ

Chư Thiên tán tụng trỗi nhac hoan ca

Vạn vật lễ mừng cung nghinh từ phụ

Ngự thế gian giải giáo chủ Ta bà

 

Thân tứ đại Ngài tròn ba la mật

Vô thường quán biết các pháp không hai

Thấy khổ đau cũng là mầm an lạc

Thì chúng sanh sẽ mặc áo Như Lai

 

Chư Thiên thỉnh cầu giờ Phật thành đạo

Hãy vì chúng sanh lưu lại thế gian

Cõi ba ngàn cảm rung lời hứa khả

Thế giới xưa sau rực ánh đạo vàng !


Lê Đăng Mành

*”Ta tu khổ hạnh ép xác máu cạn thì mật khô,

Thịt cũng hao mòn...Lời Phật”

Các tin đã đăng:
Tòa soạn: 207A - Võ Thị Sáu - Phường 7 - Quận 3 - Tp. HCM - ĐT: 0909974199 - VPĐD: 76 Lê Thị Trung - P.Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - Bình Dương - ĐT: 0122.771.9559