Post: : Admin

Chương trình chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới vào mùa xuân tại Sóc Trăng từ 7/01/2017 đến ngày 13/01/2017, rất phong phú như là đêm văn nghệ “Phật giáo với Tổ quốc và quê hương Sóc Trăng mừng xuân”, nghi thức hoa đăng cầu hòa bình an lạc, các buổi thuyết pháp TT Thích Minh Hạnh, TT Thích Nhật Từ....Mùa xuân về Sóc Trăng chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới

Lễ đón tiếp và cung thỉnh tượng Phât Ngọc về Cty Tân Huê Viên: (ngày 5/01/2017, nhằm ngày 8/12/2016 al)

Theo kế hoạch, Để thể hiện sự trang trọng, thành kính, tôn nghiêm, BTC lễ tổ chức đón tại ranh giới xã Đại Hải (huyện Kế Sách) và xã Hồ Đắc Kiện ( huyện Châu Thành), lúc 8 giờ.


Đại điểm chiêm bái Phật ngọc: tại Cty Tân Huê Viên số 153 QL.1A ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng
-----------------------------------------------------------------
1. Ngày 7/01/2017 (10/12 âl)
- 8h38: Lễ khai mạc 
- 10h00: Nghi thức cầu an – Trai tăng.
- 12h00 - 17h00: Chiêm bái.
- 18h30 – 21h00: Nghi thức cầu quốc thới dân an (Phật giáo Bắc tông).

2. Ngày 8/01/2017 (11/12 âl)
- 8h00: Chiêm bái.
- 10h00: Nghi thức cầu an (chùa Giác Thuyền tỉnh Cà Mau).
- 12h00 - 17h00: Chiêm bái.
- 18h30 – 21h00: Thuyết pháp (Thượng tọa Thích Minh Hạnh)
: Nghi thức cầu quốc thới dân an (Phật giáo Hoa).

3. Ngày 9/01/2017 (12/12 âl)
- 8h00: Chiêm bái.
- 10h00: Nghi thức cầu an.
- 12h00 - 17h00: Chiêm bái.
- 18h30 – 21h00: Nghi thức cầu quốc thới dân an (Phật giáo Nam tông).

4. Ngày 10/01/2017 (13/12 âl)
- 8h00: Chiêm bái.
- 10h00: Nghi thức cầu an (chùa La Hán tỉnh Sóc Trăng).
- 12h00 - 17h00: Chiêm bái.
- 18h30 – 21h00: Văn nghệ “Phật giáo với Tổ quốc và quê hương Sóc Trăng mừng xuân”.

5. Ngày 11/01/2017 (14/12 âl)
- 8h00: Chiêm bái.
- 10h00: Nghi thức cầu an.
- 12h00 - 17h00: Chiêm bái.
- 18h30 – 21h00: Nghi thức hoa đăng cầu hòa bình an lạc.

6. Ngày 12/01/2017 (15/12 âl)
- 8h00: Chiêm bái.
- 10h00: Nghi thức cầu an.
- 12h00 - 17h00: Chiêm bái.
- 18h30 – 21h00: Thuyết pháp (Tiến sĩ – Thượng tọa Thích Nhật Từ).

7. Ngày 13/01/2017 (16/12 âl)

- 8h00: Lễ tạ Phật – Hoàn mãn


Định Hương / Phật học đời sống