Post: : Admin

Một mùa xuân lại về an lành hạnh phúc nơi tâm người con Phật. Mùa xuân đến vạn vật tốt tươi trăm hoa khoe sắc, tinh thần con người tràn đầy niềm phấn chấn, hân hoan khi mùa xuân về.Xuân trong nhân gian đến rồi đi theo định luật vô thường của kiếp sống nhân sinh đầy phù du ảo mộng và con người vẫn phải luân hồi trong vòng sinh tử dài bất tận khi còn bị bao phủ bởi bóng tối vô minh. Không có mùa xuân nào là mùa xuân bắt đầu cũng không có mùa xuân nào là mùa xuân kết thúc cho những ai còn tham lam, sân hận và si mê.

Mùa xuân Đinh Dậu 2017 về với những người con Phật tại Làng Mai

Mùa xuân đến, những người con Phật quán chiếu về sức mạnh vô song của thời gian cuốn trôi một kiếp người về mồ hoang cô quạnh. Mỗi mùa xuân sang là khi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân về ngày ta vô hòm càng gần. Quán chiếu về sự lão suy của thân tứ đại khi dịp tết đến xuân về, tuổi thanh xuân dần tan biến khi thời gian thấm thoát trôi qua.

Những người con Phật ra sức hành trì Pháp Bảo, tạo dựng thiện nghiệp công đức làm hành trang mang theo trong tháng ngày luân hồi sinh tử để mỗi phút giây trôi qua khi thân tâm an trú trong sự thực hành giáo Pháp thì đó lại là một mùa xuân khi những bất thiện pháp dần vắng bóng nơi tâm. Cho đến khi tham lam, sân hận và si mê bị bứng gốc hoàn toàn dưới sức mạnh của trí tuệ thì các bậc chân nhân thành tựu hạnh phúc chân như, cao thượng y như lời dạy của Đức Thế Tôn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống