Post: : Admin

Mấy hôm nay thấy thông tin đại chúng đưa tin các chùa mất rất nhiều thứ. Nhà nhà người người mất của mất tiền cũng vì World cup. Giải trí mà biến thành giải thể...World cup về người người nô nức đón
Cả thế giới nhiệt liệt tiếng hò reo 
Ngày lễ hội vinh danh ngành bóng đá
Là món ăn giải trí của tình thần 
Dù ở đâu hay bất cứ nơi nào
Cũng ngồi bàn sẽ chia tin bóng đá
Là niềm vui hạnh phúc của bao người 
Nhưng là nổi đau thương nhiều số phận 
Vợ mất chồng, con mất cha từ nhỏ
Nhiều gia đình tan nát cũng từ đây
Có nhiều người nhảy cầu xin tử vẩn 
Hay liều mình đi cướp của giết người 
Cho đến nổi vào chùa chôm của cải
Bê tượng Phật, chuông mỏ, và khánh linh 
Miễn là đồng là nhôm hay là sắt
Cũng đem về bán đổi lấy tiền chơi 
Bao gia đình có con nghiền cá độ 
Mỗi world cup là một nổi sầu lo
Lo cho nhà,cho nước và cho dân
Vì như thế là gây bao tai hại 
Bao gia đình đau khổ bởi con hư
Xin giải trí có niềm vui thánh thiện 
Để đừng làm tổn hại đến tha nhân 
Và cho mình không gây ra ác nghiệp
Cho đời này và cho cả đời sau
Vì ông bà ta thường xuyên dạy bảo 
Chuyện ăn chơi cờ bạc bác thằng bần .


Mỉm cười