Post: : Admin

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, thầy Nhuận Đức đã vẽ thêm 10 bức tranh Đức Phật với tuổi thơ. Tiếp theo 10 bức tranh mà Phật học đời sống đã giới thiệu lần trước.
Xem thêm:

>>10 tranh vẽ 'Đức Phật với tuổi thơ' của thầy Nhuận Đức

Toàn tập gồm 20 bức tranh của thầy Nhuận Đức với những bài thơ ngắn đầy ý nghĩa của thầy Nhuận Thường gởi đến quý vị nhân mùa Vu lan về.

- Quý vị nào có ý in ấn, để phục vụ cho các con em thì liên hệ với thầy Nhuận Đức qua trang https://www.facebook.com/nhuanduc.tran

Mùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơMùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơMùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơMùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơMùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơMùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơMùa Vu Lan - Tranh Đức Phật với tuổi thơ


Phong Vân / Phật học đời sống