Post: : Admin

Sáng ngày 01/11/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền nông thông mới năm 2021 trong đồng bào tôn giáo, diễn ra tại chùa Linh Sơn (Khu Phố 1 – Thị Trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 05/11/2021 về việc ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện nông thông mới năm 2021 (đợt 2);

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền nông thông mới năm 2021 trong đồng bào tôn giáo.


Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Phật giáo luôn luôn là thành viên tin cậy và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước. Phật giáo luôn xác định mục tiêu xuyên suốt là Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội. Gắn đạo với đời, phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước hướng tới xây dựng cuộc sống giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.


Vì vậy, sáng ngày 01/11/2021 (nhằm ngày 27/09/ Tân Sửu) Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Gò Công Tây – Ông Dương Văn Siêng – Huyện ủy viên -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây đã đến Văn Phòng BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây tại Chùa Linh Sơn (Khu Phố 1 – Thị Trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) thăm và có một buổi thuyết trình đến với Chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây và trụ trì các tự viện, các chức sắc, chức việc cùng tín đồ Phật tử trong địa bàn huyện Gò Công Tây.

Đến tham dự buổi tuyên truyền huyện Nông Thôn mới trong đồng bào tôn giáo có sự tham dự của HT.Thích Trí Huờn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; ĐĐ.Thích Thiện Nghiêm – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng BTS Phật giáo huyện; HT Thích Thiện Tâm – Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Trung Phước – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Phật tử trong địa bàn huyện.

Vì tình hình diễn biến dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp nên buổi thuyết trình hạn chế số lượng người tham dự, chỉ các vị trụ trì và chức sắc, chức việc các cơ sở thờ tự Phật giáo trong địa bàn huyện Gò Công Tây số lượng 30 vị.

Bắc đầu buổi thuyết trình của Ông Dương Văn Siêng – Huyện ủy viên -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây đã chia sẽ cũng như thống kê lại các trường hợp nhiễm F0 tại địa bàn huyện Gò Công Tây và động viên các cơ sở tự viện trong địa bàn huyện tiếp tục cùng chinh quyền địa phương phòng và chống dịch COVID -19 trên tinh thần 5K. Qua đó ông cũng chia sẽ để xây dựng một huyện Nông Thôn mới cần có 9 tiêu chí.


Tiêu chí 1  Quy hoạch: Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt  (Đạt).

Tiêu chí 2 Giao thông : Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối đến các xã (Đạt). Tỷ lệ KM đường huyện đạt theo quy hoạch (100%)

Tiêu chí 3 Thủy lợi và phòng chống thiên tai : hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch (Đạt).

Tiêu chí 4  Điện: Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỷ thuật của cả hệ thống (Đạt).

Tiêu chí 5 Y tế - Văn Hóa – Giáo dục: Bệnh viện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; trung tâm y thế huyện đạt chuẩn quốc gia; trung tâm văn hóa – Thể thao huyện đạt chuẩn; có nhiều hoạt động văn hóa-  thể thao kết nối với các xã đạt hiệu quả (Đạt). Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên ( trên 60%)

Tiêu chí 6 Sản xuất : Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hang hóa tạp trung; hoặc có mô hình sản xuất hang hóa theo chuổi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện  (Đạt).

Tiêu chí 7 Môi Trường: Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn (Đạt), cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ, (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến, lương thực, thực phẩm) thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường (100%).

Tiêu chí 8 An ninh, trật tự xã hội: đảm bảo an ninh trật tự, xã hội (Đạt).

Tiêu chí 9 Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định (Đạt).


Tóm lại, Muốn ra mắt huyện nông thôn mới năm 2021, trước hết, yêu cầu phải đạt 9 tiêu chí huyện nông thông mới. Mục đích xây dựng nông thôn mới là làm cho bộ mặt kinh tế - văn hóa – xã hội huyện nhà khởi sắc, phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại; đồng thời làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao hơn. Để đạt được những điều trên rất cần sự giúp đở của các lãnh đạo và trụ trì các tự viện của Phật giáo tại huyện nhà chung tay cùng chính quyền lãnh đạo xây dựng một đời sống “tốt đời – đẹp đạo” theo tinh thần “Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”. Hiện nay, Phật giáo huyện nhà vẫn đang thực hiện được điều này, góp phần cùng lãnh đạo thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh và làm tốt công việc từ thiện, nhân đạo, cứu trợ đói nghèo, để lại thiện tâm cho chúng sinh hướng đến cửa Phật. Không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc. Bởi vì với uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhà sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển huyện Gò Công Tây ngày một đổi mới.


Thiên Bình thực hiện