Post: : Admin

Kỷ niệm ngày về tham dự Hội Nghị thường niên, tổng kết công tác Phật sự Ban Hướng Dẫn phân ban GĐPT TW tại văn phòng 2 Trung ương giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, thành phố HCM. Ngày 28 và 29 - 12 – 2016.Một chuyến xuôi nam

Đường Lam dài trước mặt,

Tim Lam rộn nhịp vui,
Máu Lam hoài mãi chảy,
Gót Lam đang ngược xuôi.
Chuyến vào Nam hành Đạo,
Bao Phật sự rất cần,
Lý tưởng Lam thờ phụng,
Vì đạo nguyền hy sinh.
Màu Aó Lam đã cũ,
Trí tuệ Lam sáng ngời,
Chung xây tòa Sen Trắng,
Tỏa Hương Lam ngàn nơi.
Tôn thờ Bi Trí Dũng,
Trọn đời không nhạt phai,
Dặn lòng chẳng nao núng,
Đường Lam vẫn còn dài.
Thời gian phai màu áo,
Đường Đaọ sáng niềm tin,
Xuôi về nam một chuyến
Để hâm nóng đạo tình.


TRƯỜNG KHÁNH