Post: : Admin

Không ai có thể chết một cách vô úy và hoàn toàn bảo đảm, khi họ chưa thực sự giác ngộ được bản chất sâu xa của tâm. Vì chỉ có sự chứng ngộ này, được thuần thục qua nhiều năm thiền định, mới có thể giữ vững tâm suốt tiến trình rối loạn của cái chết.

Mốn vững tâm trước cái chết ta phải thiền định nhiều năm

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.