Post: : Admin

Kính mừng lễ vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 âm lịch, nhà thơ Huyền Lan gửi tặng đến quý bạn đọc bài thơ 'Môi thơm niệm Phật Di Đà'Con về niệm chữ nam mô

A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm
Môi thơm tinh khiết trầm hương
Nụ cười hoa nở giữa đời đau thương
 
Trần gian cõi mộng chơi vơi
Con quên tiếng niệm mười phương Di Đà
Nhục vinh dòng lệ chảy quanh
Bỏ quên tự tánh Di Đà trong tâm
 
Cho nhau tròn chữ nam mô
A Di Đà Phật mênh mông cõi lòng
Tin yêu đạo pháp dài lâu
Bền lòng soi sáng niệm câu Di Đà
 
Bên nhau niệm Phật thiết tha
Nhân gian tịnh độ một màu liên hoa
Bùn nhơ mà chẳng hôi tanh
Đem phơi phiền não tháng ngày tịnh thanh
 
Mắt nhìn chan chứa long lanh
Câu kinh nhật tụng Di Đà Phật Quang
Về đây nghe tiếng triều âm

Chắp tay niệm Phật Di Đà khắp nơi...


Thích Huyền Lan